Pizza Karte
Pizzeria Figaro
Charlottenburgerstr. 55
51377 Leverkusen
Tel 1: Leverkusen - 92500
Tel 2: Leverkusen - 94155